Ekološka proizvodnja temelji se na sljedećim općim načelima:

a) Primjereno osmišljavanje i upravljanje biološkim procesima, temeljenim na ekološkim sustavima korištenjem prirodnih resursa primjenom metoda:

– uporabe agrotehničkih, mehaničkih, fizikalnih, bioloških i biotehničkih mjera,

– obrade poljoprivrednih kultura, uzgoja životinja ili proizvodnje u akvakulturi koja udovoljava načelima održivog ribolova,

– koje isključuju korištenje GMO-a i proizvoda proizvedenih od ili s pomoću GMO-a s izuzećem veterinarsko-medicinskih proizvoda,

– procjene rizika i korištenje mjera predostrožnosti i prevencije, kada je to primjereno.

b) Ograničeno korištenje vanjskih unosa

– unose iz ekološke proizvodnje,

– prirodne tvari ili tvari dobivene prirodnim putem,

– prirodna mineralna gnojiva niske topljivosti.

c) Strogo ograničeno korištenje kemijski sintetiziranih unosa izuzev iznimnih slučaja ukoliko:

– ne postoje odgovarajući postupci upravljanja,

Ekološki se uzgoj temelji i na sljedećim posebnim načelima:

a) održavanje i poboljšavanje života, prirodne plodnosti i stabilnosti tla, i biološke raznolikosti, sprječavanje sabijanja i erozije tla te hranidba bilja prvenstveno putem ekosustava tla,

b) smanjivanje uporabe neobnovljivih izvora i unosa koji nisu iz poljoprivrednog gospodarstva,

c) recikliranje otpada i nusproizvoda biljnog i životinjskog podrijetla radi daljnjeg korištenja u proizvodnji,

d) kod donošenja odluka vezanih za proizvodnju potrebno je uzeti u obzir ekološku ravnotežu na lokalnoj ili regionalnoj razini,

e) održavanje zdravlja životinja poticanjem prirodne imunološke obrane životinja, te odabirom odgovarajućih pasmina i uzgojne prakse životinja,

f) održavanje zdravlja bilja preventivnim mjerama, kao što je izbor odgovarajućih vrsta i sorti otpornih na štetne organizme, pravilan plodored, mehaničke i fizikalne mjere te zaštita prirodnih neprijatelja,

g) uzgoj životinja primjeren lokalitetu i vrsti tla,

h) održavanje visoke razine dobrobiti životinja uzimajući u obzir posebne potrebe u odnosu na vrstu životinja,

i) proizvodnja ekoloških proizvoda životinjskog podrijetla od životinja koje su uzgajane na ekološkim gospodarstvima od rođenja ili valenja i tijekom njihovog čitavog života,

j) izbor pasmina s obzirom na njihovu sposobnost prilagodbe lokalnim uvjetima, njihovu vitalnost, otpornost prema bolestima ili zdravstvenim poteškoćama,

k) hranidba životinja ekološkom hranom za životinje sastavljenom od poljoprivrednih sastojaka iz ekološkog uzgoja i prirodnih tvari nepoljoprivrednog podrijetla,

l) primjena prakse uzgoja životinja koja poboljšava imunološki sustav i ojačava prirodnu otpornost na bolesti, posebice omogućavanjem redovitog kretanja životinja i slobodnog pristupa otvorenim prostorima i pašnjacima gdje je primjereno,

m) isključenje uzgoja životinja s umjetno induciranom poliploidnosti,

n) održavanje biološke raznolikosti prirodnih vodenih ekosustava, trajnog očuvanja vodenog okoliša i kakvoće okolnih vodenih i kopnenih ekosustava pri proizvodnji u okviru akvakulture.

Proizvodi i tvari koje se koriste u proizvodnji i pravila za njihovo odobravanje

(1) Ministar donosi popis proizvoda i tvari koje se mogu koristiti u ekološkom uzgoju:

a) za zaštitu bilja,

b) za gnojidbu te kao poboljšivači tla,

c) neekološke sirovine biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla, te određene tvari koje se koriste u hranidbi životinja,

d) dodatke hrani za životinje i pomoćna sredstva za preradu,

e) proizvode za čišćenje i dezinfekciju bazena, kaveza, objekata i opreme za proizvodnju životinja,

f) proizvode za čišćenje i dezinfekciju objekata i opreme za biljnu proizvodnju, uključujući skladištenje na poljoprivrednom gospodarstvu.

Proizvodi i tvari koje se nalaze na popisu mogu se koristiti samo ako je odobrena njihova odgovarajuća uporaba sukladno Zakonu.

(2) Odobrenje proizvoda i tvari iz stavka 1. ovoga članka podliježe ciljevima i načelima propisanim ovim Zakonom i sljedećim općim i posebnim zahtjevima koji se procjenjuju kao cjelina:

a) njihovo korištenje je neophodno za održivu proizvodnju i za uporabu kojoj su namijenjeni,

b) svi proizvodi i tvari moraju biti biljnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog podrijetla osim u slučaju kada proizvodi ili tvari iz takvih izvora nisu dostupni u dovoljnim količinama i kakvoći ili ako nisu dostupne druge mogućnosti,

c) u slučaju proizvoda za zaštitu bilja, primjenjuje se sljedeće:

– njihova je uporaba neophodna za kontrolu štetnih organizama ili određenih bolesti za koju nisu dostupne druge biološke, fizikalne uzgojne alternative, uzgojna praksa ili druga učinkovita praksa upravljanja,

– ukoliko proizvodi nisu biljnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog podrijetla i po njihovom prirodnom obliku nisu istovjetni, može ih se odobriti jedino ako njihovi uvjeti za uporabu priječe bilo kakav izravan dodir s jestivim dijelom usjeva;

d) u slučaju proizvoda za gnojidbu i poboljšivače tla, njihova je uporaba ključna za postizanje ili održavanje plodnosti tla za ispunjenje posebnih zahtjeva u ishrani bilja, ili za poboljšanje tla;

e) u slučaju uporabe proizvoda neekoloških sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla, te određenih tvari koje se koriste u hranidbi životinja kao i dodaci hrane za životinje i pomoćna sredstva za preradu, primjenjuje se sljedeće:

– takvi proizvodi nužni su za održavanje zdravlja životinja, dobrobiti i vitalnosti životinja te doprinose primjerenoj hranidbi koja zadovoljava fiziološke i etološke potrebe dotične vrste ili bi bez pristupa takvim tvarima bilo nemoguće proizvesti ili očuvati hranu za životinje,

– hrana za životinje mineralnog podrijetla s elementima u tragovima, vitaminima ili provitaminima, mora biti prirodnog podrijetla. U slučaju da su te tvari nedostupne, za uporabu u ekološkoj proizvodnji mogu se odobriti odgovarajuće kemijski izvedene tvari s istovjetnim učinkom.

Gnojiva i poboljšivači tla

· Stajski gnoj

· Osušeni stajski gnoj i dehidrirani gnoj peradi

· Kompostirane životinjske izlučevine, uključujući gnoj peradi i kompostirani kruti stajski gnoj

· Tekući stajski gnoj

· Kompostirani ili fermentirani otpad iz kućanstva

· Treset

· Otpad od uzgoja gljiva

· Izmet gujavica (vermikompost i insekata)

· Guano

· Kompostirana ili fermentirana mješavina biljne tvari

· Proizvodi ili nusproizvodi životinjskog podrijetla:krvno brašno, brašno od papaka, brašno od rogova, koštano brašno, riblje brašno, mesno brašno, brašno od perja, dlake i

· Vuna

· Krzno

· Dlaka

· Mliječni proizvodi

· Proizvodi i nusproizvodi biljnog podrijetla za gnojiva:morske alge i proizvodi od morskih algi, piljevina i iver, kompostirana kora drveća, drveni pepeo, fino mljeveni sirovi fosfat, aluminijev kalcijev fosfat, kalijev sulfat, ostaci žitarica u proizvodnji alkohola i ekstrakt takvih ostataka, kalcijev karbonat (kreda, lapor, mljeveni vapnenac, bretonski ameliorant, fosfatna kreda); magnezijev kalcijev karbonat, magnezijev sulfat, otopina kalcijevog klorida, kalcijev sulfat (gips), industrijsko vapno dobiveno u proizvodnji šećera, industrijsko vapno od proizvodnje soli u vakuumu, elementarni sumpor, gnojiva s mikrohranjivima, nartijev klorid-kamena sol, kameno brašno i glina.

Zaštita bilja

Pesticidi-sredstva za zaštitu bilja

1. Tvari biljnog ili životinjskog podrijetla:

· Azadirahtin izlučen iz Azadirchta indica (stablo Nim) - insekticid

· Želatin

· Pčelinji vosak - sredstvo za premazivanje

· Hidrolizirane bjelančevine - mamac

· Lecitin -fungicid

· Biljna ulja (npr.ulje mente, bora, kima) - insekticid, akaricid, fungicide i inhibitor klijanja

· Piretrini izlučeni od Chrysanthemum cinerariaefolium - insekticid

· Kvazija izlučena od Quassisa amara - insekticid

· Rotenon - insekticid

2. Mikroorganizmi koji se koriste za biološko suzbijanje štetnika i bolesti

· Mikroorganizmi (bakterije, virusi i gljive)

3. Tvari koje se koriste u klopkama i raspršivačima

· Diamonijev folsfat

· Feromoni

· Piretroidi

4. Pripravci koji se razmazuju po površini između uzgojenih biljaka

· Željezni fosfat

5. Ostale tvari iz tradicionalne uporabe u ekološkom uzgoju

· Bakar u obliku bakrenog hidroksida fungicide-do 6 kg bakra po hektaru godišnje

· Etilen

· Kalijeva sol masnih kiselina (meki sapun) - insekticid

· Sumporno vapno - fungicid, insekticid, akaricid

· Parafinsko ulje - insekticid, akaricid

· Mineralna ulja i kalijev pergamanat insekticid, fungicid-samo za stable voćki, vinovu lozu, stabla maslina i banana

· Kvarcni pijesak - repelent