Ekološka proizvodnja uređena je idućim uredbama i zakonima:

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 оd 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014 оd 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ)  br.  834/2007 o ekološkoj proizvodnji i  označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2014 оd 31. srpnja 2014. o izmjeni  Uredbe (EZ)  br.  889/2008 o detaljnim  pravilima  za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br.  834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 131/2015 оd 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 оd 18. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673 оd 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 оd 2. kolovoza 2016. o  izmjeni  Uredbe  (EZ)  br.  1235/2008  o  detaljnim  pravilima  za  provedbu  Uredbe  Vijeća  (EZ) br. 834/2007  s obzirom na reŬime za uvoz ekoloških proizvoda  iz  trećih zemalja

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE  (EU) 2016/910 оd 9.  lipnja 2016. o  izmjeni  Uredbe  (EZ)  br.  1235/2008  o  detaljnim  pravilima  za  provedbu  Uredbe  Vijeća  (EZ) br. 834/2007  s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda  iz  trećih zemalja

  • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija

Last Updated ( Monday, 11 December 2017 19:30 )