Poštovani Klijenti,

Obavještavamo Vas da nova izdanja Uredbi i izmjene možete naći u pročišćenim tekstovima ispod. Na prvoj stranici pročišćenih tekstova podebljanim slovima (npr. M22) označen je promijenjeni dio Uredbe a nadalje u pročišćenom testu ispred svakog članka ili dijela Uredbe koji je mijenjan nalazi se ta ista oznaka aktualne promjene.

Ova informacija dana Vam je radi lakšeg snalaženja unutar pročišćenog teksta Uredbe,

S poštovanjem,

Vaš Bioinspekt


  • UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 (pročišćeni tekst) od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91

  • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 889/2008 (pročišćeni tekst) od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

  • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 (pročišćeni tekst) od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
  • UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007